UCF / Angle grinders

Angle grinders

Sản phẩm Công dụng

Fuji FA-30-3 5-8

Nhỏ gọn và mạnh mẽ, cho bánh xe 4 bánh

Fuji FA-20-2 6

Nhỏ gọn, cấu hình thấp, Mạnh mẽ

Fuji FA-65-1

Fuji FA-67-1

Nhỏ gọn và dễ sử dụng

Chicago Pneumatic CP3450-12AA5

Máy mài góc công nghiệp

Chicago Pneumatic CP3550-100AB6

Chicago Pneumatic CP3109-13A4ES

Chicago Pneumatic CP3109-13A4

Hiệu suất cao

Chicago Pneumatic CP3019-13A4