UCF / Pulse Wrenches shut-off type

Pulse Wrenches shut-off type

Sản phẩm Công dụng

Fuji FLT-6-3 P

Nhỏ gọn, chính xác và tuổi thọ cao

Fuji FLT-6-3 P CD

Nhỏ gọn, chính xác và tuổi thọ cao, để đếm ngược

Fuji FLT-7-3 P

Nhỏ gọn, chính xác và tuổi thọ cao

Fuji FLT-6D-3

Nhỏ gọn, chính xác và tuổi thọ cao