UCF / Sanders

Sanders

Sản phẩm Công dụng

Chicago Pneumatic CP7266CVE

Chicago Pneumatic CP3512

Công thái học & mạnh mẽ

Chicago Pneumatic CP7255

Mạnh mẽ và thoải mái

Chicago Pneumatic CP3510

Công thái học & mạnh mẽ

Fuji FBS-1-4 N

Đầu vào NPT mạnh mẽ

Fuji FBS-1-3

Chicago Pneumatic CP5080-5220H18

Máy chà nhám vành đai bề mặt lớn

Chicago Pneumatic CP5080-4200H18

Máy chà nhám đai năng suất cao

Chicago Pneumatic CP5080-3260H19

Máy chà nhám đai nhỏ gọn kích thước đặc biệt

Chicago Pneumatic CP5080-3260D12K

Bộ dụng cụ đánh đai kích thước nhỏ gọn