UCF / Sanders

Sanders

Sản phẩm Công dụng

Fuji FBS-1-4 N

Đầu vào NPT mạnh mẽ

Fuji FBS-1-3

Fuji FA-45-9F N EC

Mạnh mẽ, cho giấy nhám 7 ", CE

Fuji FBS-1-2 N

Đầu vào NPT mạnh mẽ

Fuji FBS-1-1

Fuij FA-150K-20 BR

Góc 120 °, Mạnh mẽ

Fuji FA-150K-30

Góc 120 °, Mạnh mẽ

Fuji FA-150K-20

Góc 120 °, Mạnh mẽ