UCF / Angle sanders

Angle sanders

Sản phẩm Công dụng

Fuji FA-45-9F N EC

Mạnh mẽ, cho giấy nhám 7 ", CE

Fuij FA-150K-20 BR

Góc 120 °, Mạnh mẽ

Fuji FA-150K-30

Góc 120 °, Mạnh mẽ

Fuji FA-150K-20

Góc 120 °, Mạnh mẽ