UCF / Grinders

Grinders

Sản phẩm Công dụng

Fuji FG-5H-2

Mạnh mẽ

Fuji FG-3HL-1

Mạnh mẽ

Chicago Pneumatic CP3451-18SEC

Máy mài trục mở rộng cấp công nghiệp

Chicago Pneumatic CP3249-GABSUD

Hiệu suất trong các ứng dụng nặng

Fuji FG-3H-1

Mạnh mẽ

Fuji FA-30-3 5-8

Nhỏ gọn và mạnh mẽ, cho bánh xe 4 bánh

Fuji FA-20-2 6

Nhỏ gọn, cấu hình thấp, Mạnh mẽ

Chicago Pneumatic CP3119-123X

Hiệu suất cao

Chicago Pneumatic CP3000-415F

Nhẹ và tiện dụng

Chicago Pneumactic CP3000-325F

Nhẹ và tiện dụng