UCF / Grinders

Grinders

Sản phẩm Công dụng

Fuji FG-5H-2

Mạnh mẽ

Fuji FG-3HL-1

Mạnh mẽ

Fuji FG-3H-1

Mạnh mẽ

Fuji FA-30-3 5-8

Nhỏ gọn và mạnh mẽ, cho bánh xe 4 bánh

Fuji FA-20-2 6

Nhỏ gọn, cấu hình thấp, Mạnh mẽ

Fuji FA-65-1

Fuji FA-67-1

Nhỏ gọn và dễ sử dụng

FG-25DX-2 6 E

Ống kẹp chính xác, 6mm

Fuji FG-13-2 3 N

Đầu vào NPT mạnh mẽ, 3mm,

Fuji FG-13-1 3

Mạnh mẽ, ống kẹp 3mm, CE