UCF / Pulse Wrenches non shut-off type

Pulse Wrenches non shut-off type

Sản phẩm Công dụng

Fuji FL-5D-30

Đa năng, nhỏ gọn, tuổi thọ cao, lâu dài

Fuji FPW-110SD-10

Nhỏ gọn, lâu dài

Fuji FPW-110SD-1 N

Đầu vào NPT nhỏ gọn

Fuji FL-5SC-3 P

Đầu góc, Đa năng, nhỏ gọn, tuổi thọ cao

Fuji FL-5SD-30

Đa năng, nhỏ gọn, tuổi thọ cao, lâu dài