UCF / Pulse wrenches

Pulse wrenches

Sản phẩm Công dụng

Fuji FL-5D-30

Đa năng, nhỏ gọn, tuổi thọ cao, lâu dài

Fuji FPW-110SD-10

Nhỏ gọn, lâu dài

Fuji FPW-110SD-1 N

Đầu vào NPT nhỏ gọn

Fuji FLT-6-3 P

Nhỏ gọn, chính xác và tuổi thọ cao

Fuji FLT-6-3 P CD

Nhỏ gọn, chính xác và tuổi thọ cao, để đếm ngược

Fuji FLT-7-3 P

Nhỏ gọn, chính xác và tuổi thọ cao

Fuji FLT-6D-3

Nhỏ gọn, chính xác và tuổi thọ cao

Fuji FL-5SC-3 P

Đầu góc, Đa năng, nhỏ gọn, tuổi thọ cao

Fuji FL-5SD-30

Đa năng, nhỏ gọn, tuổi thọ cao, lâu dài