UCF / Belt sanders

Belt sanders

Sản phẩm Công dụng

Fuji FBS-1-4 N

Đầu vào NPT mạnh mẽ

Fuji FBS-1-3

Chicago Pneumatic CP5080-5220H18

Máy chà nhám vành đai bề mặt lớn

Chicago Pneumatic CP5080-4200H18

Máy chà nhám đai năng suất cao

Chicago Pneumatic CP5080-3260H19

Máy chà nhám đai nhỏ gọn kích thước đặc biệt

Chicago Pneumatic CP5080-3260D12K

Bộ dụng cụ đánh đai kích thước nhỏ gọn

Fuji FBS-1-2 N

Đầu vào NPT mạnh mẽ

Fuji FBS-1-1

Chicago Pneumatic CP5080-3260D12